300 περίπου µ. ανατολικώς της τοποθεσίας Ταμπούρι παρά την οδόν πρός Φοινίκην (νοτίως) είναι το πηγάδι αυτό, το όποιον κατά την προφορική παράδοση υπάρχει από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.