Ορεινή περιοχή ΒΔ του Αγίου Αθανασίου λαβούσα το όνομα εκ του παλαιοχριστιανικού κοιμητηρίου του 4ου μ.Χ. αιώνος. Είναι ένας τύπος κατακόμβης. Τον 12ον αιώνα μετατράπη είς ασκητήριων από κάποιον ασκητή Ονούφριον και έκτοτε παρέμεινε το όνομα Άγιος Ονούφριος. Τότε το εσωτερικών έκοομήθη διά νέων τοιχογραφιών. Το τοπωνύμιο Αγιος Ονούφριος παραδίδεται εις ενετικό έγγραφον του έτους 1396 «Montagna de san Νιιίτίω.

 

Κατά το 1386 η περιοχή πέριξ του κοιμητηρίου χρησιμοποιείτο ως λατομείο πωρόλιθων. Κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως διεξήχθη μάχη εις τόν Αγιον Όνούφριον. Γράφει ό Γιάννης Αναπλιώτης: «Γενομένης δε μάχης εις τον Άγιον Όνούφριο ο Λυμπερόπουλος επήγε και οδηγούσε τον στρατό και έπληγώθη έλαφρως εις τον πόδα. Άλλα η μάχη ήτο υπέρ των Έλλήνων". Το 1967 έγινε ανασκαφή του κοιμητηρίου υπό του καθηγητού Δημ. Πάλλα και ο χώρος περιεφράχθη. Δυστυχώς όμως η περίφραξης καταστρέφεται και ο αρχαιολογικός χώρος γίνεται χώρος βοσκής των ποιμνίων.