Είναι ή περιοχή νοτίως της προηγουμένης.

 

Εκεί οι Ιταλοί είχαν εγκαταστήσει πυροβόλα για τον έλεγχο του λιμανιού. Έως το 1970 διακρίνονταν οι βάσεις των πυροβολείων.