Τοποθεσία νοτίως της Παναγούλας και ανατολικώς του Καλαφάτη. Φαίνεται ότι έλαβε την ονομασία από κάποιον Μπάτσον, κάτοικον η ιδιοκτήτην κτήµατος στην περιοχήν αυτήν.

 

Εις το τέλος του καταλόγου του ο Πουκεβίλ έχει Bacho 29 οικογένειες. Ίσως είναι η τοποθεσία αυτή. Εις έγγραφον της 13 Οκτωβρίου 1829 του Προσωρινού Διοικητού των Μεσσηνιακών Φρουρίων Κ. Ρώμα αναφέρεται: « ... συγχωρεϊ εις τον Κύριον Δημήτριον Ιερέα Οικονόµον να γεωργήσει και σπείρει εφέτος την κάτωθεν γη, δηλαδή την γούβαν του χωρίου Κιουρτοµέρη και την γούβαν του χωρίου Μπάτζου συνισταμένας από στρέμματα 15 ... ».

 

O Ιερεύς Δημήτριος είναι ο Δημήτριος Γρίβας, ό όποιος έχει ταφεί εις το προαύλιον του ναού του Αγίου Νικολάου. Στους απογραφικούς πίνακες της Γαλλικής Άποστολής 1829 σημειώνονται οικισμοί Batsou καί Κiourtomeri άνευ κατοίκων. Η θέσης του χωρίου κιουρτομέρη δεν ανευρέθη.