Χωρίον εγκαταλελειμμένων σήμερον. Οι οικίες διατηρούνται, αλλά οι περισσότερες εξ αυτών είναι ετοιμόρροπες. Ευρίσκεται βορείως του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, ό όποιος εκτίσθη το 1895 υπό της οικογένειας Δηλέων. Παραπλεύρως του ναού (ΝΑ) ευρίσκεται το νεκροταφείον.

 

Ο ναός ευρισκόμενος εις ύψωμα έχει ωραιότατη θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντος, ιδιαιτέρως δε προς τα νότια και δυτικά. Ο επισκέπτης του ναού ευρίσκει την ευκαιρία, ιδίως μετά την ανατολή του ήλιου, να θαυμάσει το τοπίο, να αναπνεύσει την πρωινή αύραν, να αισθανθεί το μεγαλείο της φύσεως. Ο Νικ. Βασόπουλος σημειώνει: «Συνοικισμός συγκροτηθείς από παραχειμάζοντες εκ Χρυσοβιτσίου ποιμένες Δηλέους» .

 

Ο καθηγητής Σπυο. Λάμπρος σχολιάζων την απογραφήν των Βενετών του 1689, ταυτίζει τον ύπ: αρ. 23 του βενέτικου πίνακος οικισµό Deli Mustafa µε τα Δηλέϊκα του Δήμου Μεθώνις. 'Άνδρες 4, γυναίκες 2, αγόρια 5 , κορίτσια 1, σύνολον κατοίκων 1255. Το 1836 υπήχθη ό οικισμός εις τον Δήμο Μεθώνης. Με την ονομασίαν Δελέϊκα αναφέρει τον οικεισµό ο Μιχ. Χουλιαράκης και µέ πληθυσμόν 38 κατοίκους (άπογραφή 1879), ενώ εις την άπογραφήν τοϋ 1889, άναφέοει τά Νερουλά µέ 52 κατουωυ;". Το 1912 ύπήχθη εις την Κοινότητα Καινούργιου Χωριού.

 

Νερουλά η Δηλέϊκα. Το 1951 υπήχθη εις την Κοινότητα Μεθώνης µέ την ονομασία Νερουλά. Κάτοικοι 4757. Εις την απογραφήν Γριμάνι αναφέρονται και τα δύο ονόματα. α.α. 27. Nerulla 2 οικογένειας σύνολον κατοίκων 8. Delli Mustaffa (α.α. 34) 5 οικογένειες, σύνολον κατοίκων 2158. 0 Πουκεβίλ αναφέρει μόνον Neroula. 16 οικογένειες.