Διάβασης, πέρασμα μεταξύ του ορεινού όγκου του χοντρού Κάβου και του ανατολικώς κειμένου ορεινού όγκου, βορείως της Λίμνας του Παπά.

Η ατραπός οδηγεί εις τα Βουγουκαίικα χωράφια και εις το τέλος των χωραφιών, ΒΔ είναι του Βουγιούκα το Τσερλονέρι.