Βορείως των Τζαµιών και της Σούµπαλης, 4-5 χιλιόμετρα περίπου ΒΑ της Μεθώνης , είναι η τοποθεσία της Διαβατηνης. Κατά τα χρόνια της βενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας ήτο οικισμός ο όποιος αναφέρεται εις τις βενετικές απογραφές

1) 1699 άπογραφή Corner. Diavatigni: άνδρες 2, γυναικες 3, αγόρια 3, κορίτσια 1, σύνολον 9. 2) Απογραφή Grimani, 1700. Giavatini: οικογένειες 4, αρρένες 10, θήλεας 9, σύνολον 1944. Ό Πουκεβίλ τήν αναφέρει Diavatini µέ 36 οικογένειες (cadestre du canton de Μοάου).

 

Υπήρχε ναός εις το όνομα τον Αγίου 'Ιωάννου. Η θέσης του ήτο βορείως του κτήματος Βασ. Βουγιούκα. Κατά τον Ν. Βασόπουλον οι καλλιεργητές εύρισκαν χρυσά νομίσματα.