Περιοχές ευρισκόμενες 3-4 χιλιόμετρα ΒΑ της Μεθώνης μεταξύ των δρόμων πρός Τσικουνίδα καί Δηλέϊκα.

 

Γεφύρι (καί Γιοφύρι):

Ό οικισμός έλαβε την ονομασία του εκ της τοξοειδούς γεφύρας, η οποία κατεστράφη το 1960 διά να κατασκευασθη εις την θέση της άλλη. Η καταστροφή της προκάλεσε την αντίδρασι του Μεθωναίου Ιστοριοδίφη Τάκη Δεµοδού, ο όποιος όμως δεν επέτυχε την σωτηρία της. Περίπου 50 µ. ΝΑ της γεφύρας ευρίσκονται ο αιωνόβιος πλάτανος και το ενετικόν φρέαρ µε τα χείλη από πωρόλιθο, από το όποιον υδρεύετο η περιοχή. Αναφέρεται εις την απογραφήν του 1689: Gioffiri: αρρένες 9, θήλεα; 7, σύνολον 16. Απογραφή 1700: Giofiri. Οικογένειες 6, 'Άρρενες 12, θήλεα; 11, σύνολον 23 .

Ο Πουκεβίλ αναφέρει: Giophyri: 36 οικογένειες. Ο οικισμός διετηρήθη και μετά την Επανάσταση έως τον μεγάλο σεισμό του Αυγούστου του 1886. Τότε οι οικίες κατέρρευσαν και οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν εις την Μεθώνη.

 

 

Άγιολέος η Άγελέος:

 

Εις απόστασιν 200 µ. περίπου ΒΑ της γεφύρας υψώνονται τα ερείπια καθολικού μοναστηριού συγκροτήματος της εποχής της 1 ης βενετοκρατίας.

 

Ό καθηγητής Χ. Μπούρας αναφέρει ότι ήτο γυναικεία μόνη των Κιστερκιανών μοναχών. Ό τόπος είχε πλούσια βλάστηση και χαρακτηρίζεται ώς viridiario ήτο κήπος, παράδεισος της Θεοτόκου. Ο καθηγητής Δηµ, Πάλλας γράφει ότι Ο Άγιος Λέων ήτο Γερμανός προσκυνητής, ο οποίος εµαρτύρησεν πεσών εις χείρας των Τούρκων. Η ιταλής καθηγήτρια Errica Follieri γράφει ότι ο Άγιος Λέων ήτο Έλλην καταγόμενος από την Καλαβρίαν της Ιταλίας. Απέθανεν εις την Μεθώνην και ετάφη εκεί. Προς τιμήν του εκτίσθει ναός εις τόπον καλούμενον Ρώσον Χώμα. Παλαιόκαστρο: Ό William Gell γράφει: «Στα αριστερά, ανατολικά της Μεθώνης, περίπου 2.700 βήματα από την πόλη, είναι ένα μέρος πού λέγεται Παλαιόκαστρο, οπου ευρίσκονται τα ερείπια µιας πόλεως µε ένα μικρό φρούριο και κάποια μάρμαρα. Θα ήταν δύσκολο να προσδιορίσουµε την χρονολογία αυτών των ερειπίων. Ένα ποτάμι ρέει γύρω σχηματίζοντας ένα ημικύκλιο.

Όλη n περιοχή του Παλιοκάστρου είναι διάσπαρτος από τεμάχια χονδρών κεραμιδιών. Οι υπάρχουσες εκεί πέτρες αποδεικνύουν την ύπαρξιν εις το παρελθόν μικρού φρουρίου. Τον Απρίλιο του 1992 αρχαιοκάπηλοι ανέσκαφαν δι' έκσκαφέως ένα μέρος του Παλαιοκάστρου και ανέσυραν. από τα θεμέλια ενός κτίσματος τετραγωνισμένους πωρολίθους και ένα τεμάχιον κίονος εκ μαρμάρου, ύψους 0,50 µ. Είναι άγνωστον εάν ανέσυραν άλλα αρχαιολογικά αντικείμενα.

 

Παλιαµοθώνη:

 

Όλη n περιοχή γύρω από το Παλαιόκαστρον είναι γνωστή ως Παλιαμοθώνη. Λόγω του Παλαιοκάστρου οι Μεθωναϊοι των προηγουμένων αιώνων να επίστευον ότι εκεί ήτο n αρχική θέσης της Μεθώνης. Προς ΒΑ της γεφύρας προς τον Άγιον Κωνσταντίνον υπήρχε έως το 1963 το πηγάδι το αναφερόμενον απο τον Παυσανίαν εις τα «Μεσσηνιακά» του. Ήτο 150 µ. περίπου από την γέφυρα εις αγρόν νοτίως της οδού. Τότε έγινε n μεγάλη πλημμύρα (100ς 1963), εκ της οποίας επεχωματώθη.