Παλαιά συνοικία της Μεθώνης κειμένη εις το ΝΑ τμήμα της βορείως της εκβολής του ποταμού. 'Έλαβε το όνομά της εκ του πρώτου 'Ενετού φρουράρχου της Μεθώνης Τζιοβάννι Κουιρίνη (Quirini). Έως το 1936 εσώζετο η ενετική γέφυρα µε 2 τόξα. Στην μικρή πλατεία της Γερανοπόλεως διετηρείτο έως το 1970 δημόσιο φρέαρ µε ενετικά οικόσημα. Κατά την Γαλλική Κατοχή (1828-1833) κατοίκησαν εκεί πολλοί Γάλλοι της στρατιάς του Μαιζώνος.
 
Εκεί κατοίκησε επίσης ό Γάλλος Ιππότης Άππέρ (1855- 1873) και ο φίλος του ιατρός και βαρώνος Ντέ Μποµπλέ, ο τελευταίος μάλιστα σε ιδιόκτητη οικία. Στην Γερανόπολι ή εκβολή του ποταμού ονομάζεται Μπούκα. Προ της τσιµεντοστρώσεως της κοίτης του ποταμού, λόγω της υπάρξεως κατά το θέρος όμβριων υδάτων, αυτό το σημείο ήτο εστία μολύνσεως. "Έως τό 1950 ερρίπτετο πετρέλαιον εις τά λιμνάζοντα ύδατα για την αντιμετώπισιν της ελονοσίας.


 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )