20. Καµινάκι:

Περιοχή βορείως της Μαόνας. Είναι ακριβώς ανατολικώς της νησίδος Κάτω Νησακούλι, όπου σχηματίζεται ένας ημικυκλικός λιμενίσκος. Έλαβε την όνοµασία αυτήν από το ασβεστοκάµινον, το οποίον ευρίσκεται ακόµη ΒΑ του λιμενίσκου.