Βορείως του Χοντρού Κάβου, όπου σχηματίζεται μικρός κολπίσκος, υπάρχει σπήλαιον του οποίου το στόμιο είναι μεγάλο.

Ονομάσθη Καρακάξα, διότι οι ερασιτέχνες αλιείς παρατήρησαν ότι οι καρακάξες έφτιαναν τις φωλιές τους.