18. Κουτσοµανιάτη:

Περιοχή δυτικώς και ΒΔ του παλαιού Μετεωρολογικού Σταθμού.

 

Η περιοχή αυτή έως το 1960 περίπου έσπειρε και τα σιτηρά τα ήλώνιζον εις το μόνον σωζόμενο σήμερον πετράλωνον εις την Μεθώνη. Ό μεγαλύτερος χώρος της περιοχής αυτής μαζί με το πετράλωνον ανήκει εις την οικογένεια Πήδουλα, πρόγονος της οποίας ήτο ο Κουτσοµανιάτης, από τον οποίον επήρε το όνομά της ή τοποθεσία αυτή. Κατά τα λεγόμενα των Πηδουλαίων ή οικογένειά τους κατάγεται από την Λάγεια της Μάνης.