Παραθαλάσσια τοποθεσία 4-6 χιλιόμετρα ανατολικώς της Μεθώνης χωρίζεται στις εµπρός Λάμπες και Πίσω Λάμπες ή Λίμνα. Κατά προφορική παράδοση η περιοχή ονομάσθη εκ των Κρητών των εγκατασταθέντων εκεί μετά την απελευθέρωση και προερχομένων εκ της Επαρχίας Λάμπης Ρεθύμνου.

 

Ίσως όμως η ονομασία να είναι παλαιοτέρα. Ο Ιταλός ερευνητής Ανδρέας Νανέττι παραθέτει έγγραφο του έτους 1374, εις το όποιον αναφέρεται η ονομασία Λάμπες εις την Μεθώνη χωρίς όμως να προσδιορίζεται το τοπίο. «iti pignore tres meas vineas postas in teretorio de Lampi» και αυτό «ως εγγύηση ο οφειλέτης υποθηκεύει τρία αμπέλια πού βρίσκονται στην περιοχή Λάμπες. Μέχρι το 1973 εσώζετο εις τις Εμπρός Λάμπες (τοποθεσία Λεβέντη) αλυκή από την εποχή της βενετοκρατίας.

 

Ήτο γνωστή µέ την ονομασία Λίμνα του Μίντζηρα. Ήτο ένα πλακόστρωτο αλώνι διαμέτρου 40 περίπου μέτρων, εις μικράν απόσταση από την ακτή, το όποιον εγεµίζετο με θαλάσσιο ύδωρ και μετά την εξάτμιση του ύδατος απέμενε το αλάτι. Το 1973 έγινε επίχωση της περιοχής δι' όγκων χωμάτων προελθόντων από την διάνοιξη της νέας οδού Μεθώνης - Κορώνης. Εις το βόρειο μέρος της περιοχής Λάμπες ευρίσκεται ο ναός της Αγίας Ζώνης.

 

Εορτάζει την 31ην Αυγούστου (κατάθεση της Τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου). Επτίσθη περί το 1960 εις θέση όπου υπήρχαν ερείπια παλαιού ναού. Πλήθος πιστών συγκεντρώνεται κατά την λειτουργία. Βορείως της Αγίας Ζώνης είναι ή τοποθεσία Κοκκοράκη, όπου παλαιότεροι εύρισκαν τάφους λιθόκτιστους µε πλάκα επάνω και η τοποθεσία Μουριές.