Τοποθεσία κειμένη βορείως του οικισμού Δηλέϊκα προς την Ρίπαινα.

 

Πολλοί Μεθωναίοι είχαν κτήματα εις την περιοχή αυτήν.

 

Εις την απογραφήν του 1689 αναφέρεται Lendina, άρρενες 5, θηλές; 5, σύνολον 10. Άπογραφή 1700: Οικογένειες 2, 'Άρρενες 4, Θήλεα; 4, σύνολον 8 60.

 

Ο Πουκεβίλ την αναφέρει ως χωρίον µέ 22 οικογένειες. Αναφέρεται εις το προικοσύμφωνο της 1511ς Απριλίου 1763 « ... και το αμπέλι όπου ορίζω εις την Λεντίνα με σπίτι και ληνόν και πηγάδι και μουριές ... ».