Εις απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου βορείως του Αγίου Αθανασίου η περιοχή ονομάζεται Λυκοτόμαρο. Περί τα 100 µ. δυτικώς της οδού Μεθώνης - Πύλου προς την Ποδαρίνα ευρίσκονται ερείπια των θεμελίων του ναού της Αγίας Σοφίας. Ο ναός αυτός ήτο μικρός μονόκλιτος ξυλόστεγος . Εντός του ναού ανεσκάφησαν υπό του καθηγητού Δ. Πάλλα δύο τάφοι και επισημάνθηκαν άλλοι τρεις.

 

Φαίνεται ότι ανήκουν εις το προχριστιανικό και παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο της αρχαίας Μεθώνης. Βορειότερον των ερειπίων της Αγίας Σοφίας απεκαλύφθησαν υπό του ιδίου καθηγητού δύο δεξαμενές όμβριων υδάτων, εκ των όποιων η µία λαξευτή µε τοιχώματα επικεχρισµένα διά κονιάματος και η άλλη κτιστή.