19 Μαόνα:

Παραθαλασσία βραχώδη περιοχή μεταξύ των τοποθεσιών Κουτσοµανιάτη καί Καμινάκι. Κατά την προφορική παράδοση είχε ναυαγήσει εκεί µία µαόνα (=µαούνα, φορτηγίς, εκ του Ιταλ. maona) και τα λείψανά της ευρίσκοντο εκεί επί μακρόν.