Μετά την Σούµπαλη, ανατολικώς του φρέατος του Κοτσοβού, η περιοχή ονομάζεται Μεταξάδα. Έλαβε την ονοµασία εκ της εγκαταστάσεως εκεί κατά την βενετοκρατίαν τεχνιτών, οι όποιοι επεξεργάζοντο το μετάξι ( Μεταξάδικο αποκαλούν το μεταξουργείον).

 

Υπάρχουν θεμέλια ναού του Αγίου Ιωάννου. Ο Νικ. Βασόπουλος αναφέρει ότι είναι του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτή, ο William Gell το 1828 αναφέρει το χωρίον Μειετεάί. Αναφέρεται το χωρίον εις τις απογραφή των Βενετών.