Η τοποθεσία είναι γνωστή και εις τον πληθυντικό Παλιαελιάδες. Ευρίσκεται ΝΑ των Κρητικών. Έλαβε το όνομα εκ του ναού του Προφήτου Ηλία.

 

Ερείπια του ναού σώζονταν έως το 1972 (Τερόν και μέρος του κυρίως ναού), αλλά λόγω των βροχών, των τρικυμιών και της σαθρότητος του εδάφους τα ερείπια αυτά κατέπεσαν εις την αυτήν, μερικά δε τμήματα ευρίσκονται εντός της θαλάσσης στο δάπεδο του κυρίως ναού διατηρείτο εις πολύ καλή κατάσταση ένα ψηφιδωτό, τμήματα του οποίου σήμερα ευρίσκονται επί της ακτής και εντός της θαλάσσης.

 

Το μνημείο είχε ερευνηθεί από Αμερικάνους αρχαιολόγους, οι όποιοι το χρονολόγησαν εκ του ψηφιδωτού και το τοποθέτησαν εις τον 6ον µ.Χ. αιώνα. Κατά μαρτυρίες παλαιών Μεθωναίων τον 19ον αιώνα ετελείτο λειτουργία εκεί την μεσήν Ιουλίου, την οποίαν παρακολουθούν οι Μεθωναίοι. Έξω ήσαν μικροπωλητές, οι οποίοι επωλούν γλυκίσματα, λουκούμι και κρασί. ΒΑ των ερειπίων του ναού ήτο το Βενετικό υδραγωγείο, το όποιον το κατέστρεψαν περί το 1980.