Περιοχή ΒΑ του Καλαφάτη πέριξ του ναϊδρίου της Παναγίας, το όποιον είναι γνωστόν με το όνομα Παναγούλα. 'Εορτάζει την ηµέραν της Ζωοδόχου Πηγής, την Παρασκευην της Διαπαινησίμου. Ο Νικ. Βασόπουλος την αναφέρει και Χρυσοπηγή, η Παναγία η Χρυσοπηγή. Το τοπωνύμιον Παναγία η Χρυσοπηγή το σημειώνει και ο Τάκης Δεμοδός: «Αγροτική ανατολική περιοχή από παλαιά εκκλησία Παναγία η Χρυσοπηγή».