Αγροτική περιοχή ανατολικός της Σούµπαλης και νοτίως της Μεταξάδας.