Ορεινός κωνικός όγκος ΒΔ του Αγίου Όνουφρίου και δυτικώς της προηγουμένης τοποθεσίας. Είναι χώρος βοσκής των ποιμνίων, όπως όλο το βουνό. Εις την κορυφή, επί της ανατολικής πλευράς, υπάρχουν ερείπια κτίσματος, τα οποία κατά τον Νικ. Βασόπουλον είναι «εκκλησάκι τιμώμενων εις το όνομα της Παναγίας της Ποδαρίνας. Η εκκλησία υπολογίζεται ότι είχε διαστάσεις 4Χ8 μέτρων.

 

Σώζονται τα βόρεια θεμέλια σε ύψος περίπου μέτρου και τα ανατολικά μετά της κόγχης» . Κατά τον ίδιον η ονομασία προέρχεται εκ της λέξεως ποδηγός = ο όδηγών, ο καθοδηγων. Παναγία ή Ποδηγός, Ποδηγίνα, Ποδαρίνα.