Συνοικία της Μεθώνης βορείως της Γερανοπόλεως και ανατολικός του ποταμού. Κατά τον Μεθωναίον ιστοριοδίφην Τ. Δεµοδόν έλαβε το όνομα της από κάποιον Σόλαν, ο οποίος διέμενεν εκεί επί Τουρκοκρατίας.
 
Ο Μεθωναίος δικηγόρος Ν. Βασόπουλος συμπληρώνει ότι ο Μεσθάνης, ο οποίος κατώκει εις την Μεταξάδα και ο Σόλας, ό όποιος κατώπει εις την ομώνυµον ρούγαν (Σολόρουγαν) ήσαν πρωτοπαλλήκαρα του Δεσπότη της Μεθώνης Γρηγορίου και εφονεύθησαν εις την Σφακτηρίαν τον Απρίλιον του 1825.
 
Ό Σόλας ήτο εκ των καλυτέρων πολεμιστών µε ισχυρές μυϊκές δυνάμεις και άφθαρτον θάρρος και ανδρείαν".
 
 
Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )