Περιοχή ΒΑ της Σούμπαλης εις τον δρόμο προς τον Πήδασον. Εις απόσταση 100 µ. περίπου ανατολικώς του δρόμου υπάρχουν θεμέλια ναού. Κατά την προφορική παράδοση ο ναός είναι του Αγίου Ιωάννου.

 

Ο καθηγητής Δηµ. Πάλλας το χαρακτηρίζει βυζαντινό οικοδόμημα, αγνώστου προορισμού, των μεσοβυζαντινών χρόνων «εκτιομένον δι αργολιθοδοµης µέ παρένθετα θραύσματα κεραμίδων. Την 14-12-1926 απεφασίσθη υπό του προέδρου της Κοινότητος Άναστασίου Τορολοπούλου και του Κοινοτικού Συμβουλίου η έναρξης της διανοίξεως της οδού εις τα Στενά προς Πήδασον - Μεµερίζι διά προσωπικής εργασίας.

 

Εις τον χώρον αυτόν προηγήθη της ενάρξεως των εργασιών « αγιασμός, τον όποιον, ως αναφέρει ο Ν. Βασόπουλος, εκτέλεσεν ο ιερεύς Αντώνιος Άθαν. Καλογερόπουλως. Οι εργασίες συνεχίστηκαν και επί του επομένου προέδρου Ιωάννου Γρηγοριάδου. Μετά τα Στενά προς τον Πήδασον η περιοχή λέγεται Αέρας.