Μικρός λόφος εκ μελίστρας ΒΑ της δεξαμενή στην Τάπιαν και βορείως της οδού προς Φοινίκη. Είναι το υψηλότερο σημείο της λοφοσειράς ανατολικώς της Μεθώνης. Από το 1828 ανήκει στην οικογένεια Μιχαλακοπούλου.

 

Στο εσωτερικό διέθετε κυκλική τάφρο διά να προστατεύονται οι υπερασπιστές του μικρού φυσικού αυτού οχυρού από τα πυρά των αντιπάλων. Ή λέξις είναι τουρκική tabur = χαράκωμα, προμαχών, οχύρωμα. Κατά την Κατοχήν ήτο εγκατεστημένοι εκεί Ιταλικός στρατός διά τον έλεγχο της περιοχής.