Λέγεται η κορυφογραμμή του λόφου νοτίως της τοποθεσίας Ταμπούρι. Η λέξις έχει μείνει από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τάπια και Τάμπια. Εκ του τουρκικου tabya = οχύρωμα, προμαχών. ΟΙ Μεθωναίοι κατά την Επανάστασιν είχαν το στρατόπεδό των στο Μεσοχώρι. Από εκεί τακτικός προωθούντο και κατελάμβανον τις οχυρές τοποθεσίες, διά να πολιορκήσουν τούς Τούρκους.

 

Όλη η περιοχή ανατολικώς της Μεθώνης έχει λάβει σήμερον μορφή οικισμού. Οι οικίες κατασκευάζονται ή µία μετά την άλλην. Ενώ παλαιότερον ή Τάπια ήτο τόπος θήραις τρυγόνων και άλλων πτηνών, σήμερον λόγω των οικιών οι κυνηγοί είναι αδύνατον να αναζητήσουν εκεί την λειών των.