Συνοικία της Μεθώνης πέριξ του ομωνύμου ναού εις το κέντρον περίπου της πόλεως προς το βουνό. Πρό της Έπαναστάσεως υπήρχε εκεί ναός, ο οποίος, κατά τον Ν. Βασόπουλον, εκρηµνίσθη υπό των Τούρκων. Ό σημερινός ναός εκτίσθη επί του ιδίου χώρου το 1932 δαπάνη του  Ίω.  Άθ. Γιαννακοπούλου εκ Τύνιδος, ό όποιος εγκατεστάθη εκεί κατά την νεανική του ηλικία.
 Όπως φαίνεται εις τις επιστολές του προς τον εξάδελφόν του Θεόδωρον Τσιριγώτην, τότε πρόεδρον της Κοινότητος, είχε οικονομικήν άνεσιν και είχε «τάμα» να κτίση τον ναόν. Εις τό τέλος του 1932 ήλθεν εις την Μεθώνην και παρευρέθη εις θρησκευτικήν τελετήν εις τον ναόν, ο οποίος ήτο άνευ στέγις. Τα θυρανοίξιά του έγιναν υπό του Μητροπολίτου  Μεσσηνίας Πολυκάρπου την 8ην Μαΐου 1938.
 Σημειωτέον ότι ο Ίω. Γιαννακόπουλου, έκτισε τον ναό του Αγίου Γεωργίου το 1932, η δε Βενέτα χήρα Ηλία Γρίβα, το γένος Γιαννακοπούλου, προφανώς συγγενής του, εδώρησεν εις την ενορίαν του Άγίου Γεωργίου το 1913, (ενώ δεν υπήρχε ναός αλλά μόνον ερειπωμένο κτίσμα), 50 στρέμματα εις τα Βαρκά. Δυτικώς του ναού του Αγίου Γεωργίου εις μικρά οικία έζησε τα τελευταία έτη της ζωής του ο Γάλλος 'Ιππότης Άππέρ. «Εκεί δίπλα στο ερειπωμένο εκκλησάκι του Αη-Γιωργη είναι το οικόπεδο πού έχει διαλέξει για να φτιάξει το σπιτάκι του. Πραγματικά από δω ή θέα είναι μαγευτική ... », σημειώνει ό Τ. Δεµοδός. ΒΔ του ναού ευρίσκεται ο παλαιός Μετεωρολογικός Σταθμός έγκαταλελειμμένος από το 1980.

 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )