Ή βορειανατολική περιοχή της Μεθώνης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστό της το δημόσιο φρέαρ, το όποιον έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο Ιστορικό μνηµείο, Ο Τ. Δεµοδός γράφει: « ... Τα γραφικότερα και νοσταλγικότερα θεάματα και ακροάματα μπορούσες να απολαύσεις εδώ σ' αυτά τα πηγάδια, όπου από το πρωί έως το βράδυ οι γυναίκες της Μεθώνης έρχονταν να πάρουν νερό µέ τους σίχλους τους, τις βίκες τους και τις μπιντόνες τους.

 

Σε τούτες τις καθημερινές γυναικείες συγκεντρώσεις έρχονταν να συζητηθούν όλα τα γεγονότα, όλα τα νέα της μικρής πολιτείας ... »16. Τό 2002 ανεσκάφη ο χώρος της μικρής πλατείας του Λιµαριζίου, η οποία είχε τσιµεντοστρωθεί το 1979 και εφαίνοντο μόνον τα χείλη του φρέατος και τον Αύγουστο του 2003 έλαβε την αρχική του μορφή, εις το ΒΑ μέρος της πλατείας είναι η γέφυρα του Λιµαριζίου, η οποία κατεσκευάσθη επί Προέδρου της κοινότητος Θεοδώρου Τσιριγώτη, περί το 1936.

 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )