Ή ανατολική πύλη του φρουρίου µέ τα σκαλιστά οικόσημα και τον λέοντα της Βενετίας.Η πύλη αυτή έχει κλεισθεί από της Αρχαιολογικής Υπηρεσία. Είναι ο πύργος Stoppa.

Οι θυρεοί εσωτερικώς εκατέρωθεν του βενετικού λέοντος είναι του κυβερνήτου Αντωνίου Michiel. Εις το άνω μέρος ( εξωτερικώς) οι θυρεοί είναι του φρουράρχου Αντωνίου Bonomi και χαµηλότερον το οικόσηµο του προβλεπτού Vitale Miani.
 

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )