Βορείως του ναού του Αγίου Βασιλείου n περιοχή λέγεται Τζαµιά. Εκεί σώζονται ερείπια ναού του Αγίου Ιωάννου. Ό Ν. Βασόπουλος προσθέτει ότι είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Είναι 30 µ. περίπου βορείως των ερειπίων ενός ληνού.

 

Ο χώρος των ερειπίων σήμερα δεν είναι ορατός, διότι έχει καλυφτεί υπό βάτων. 'Ίσως ό ναός αυτός να είχε μετατραπεί υπό των Τούρκων εις τζαμί και να παρέμεινε το τοπωνύμιο.