Τοποθεσία στο ΒΔ μέρος του φρουρίου, στην οποίαν μετά δυσκολίας διέρχονται οι ερασιτέχνες αλιείς, όταν η θάλασσα δεν είναι ήρεμη.

 

Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )