ΒΔ της τοποθεσίας Μητροπουλαίικα χωράφια υπάρχει ύψωμα επί της κορυφής του οποίου η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) έχει τοποθετήσει κιονίσκον. Η λέξις έχει λατινική προέλευση, vigilo = αγρυπνώ, vigilia =η αγρυπνία, βίγλα = n σκοπιά, το παρατηρητήριο. Ίσως εκεί, οι Μεθωναίοι κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως να είχαν τοποθετήσει φρουρά, για να παρακολουθούν τούς Τούρκους του φρουρίου , η ονομασία να έχη παραμείνει από την εποχή της βενετοκρατίας. Δυτικώς της Βίγλας προς το 'Επάνω Νησακούλι είναι το Ιταλικό καμίνι ( ασβεστοκάμινος ).

 

Το 1941 οι Ιταλοί εξανάγκασαν τούς Μεθωναίους να εργάζονται εις το καμίνι επί μικρής αμοιβή διά την παραγωγή άσβεστου διά την κατασκευήν των Ιταλικών αντιαρματικών κτισμάτων εις την τοποθεσία Βαρκά. Εις το βουνό σώζονται ερείπια τουλάχιστον έξι ασβεστοκαμίνων: Δυτικώς της Βίγλας προς το Πυργάκη υπάρχει το λατομείο, από το όποιον περί το 1990-1992 ελάμβαναν την πρώτη ύλη διά την έπιστρωσιν του δρόμου Μεθώνης - Κορώνης. Τα μηχανήματα του λιθοτριβείου είχαν εγκατασταθεί βορείως του γηπέδου. Εκεί σήμερα (2010) κατεσκευάσθη ο Βιολογικός Καθαρισμός.

 

ΒΔ της Βίγλας προς του Παπά τη Λίμνα υπάρχει το Κάρκανον. Υπάρχει μία οπή - άνοιγμα εντός των θάμνων, η οποία είναι γνωστή μόνον εις τούς βοσκούς. Δεν μου προσδιορίσθη η ακριβής θέσης του. Κατά τις διηγήσεις γερόντων Μεθωναίων, όταν έρριπτον μικρούς λίθους, ο ήχος από την κρούσιν εις τα τοιχώματα ηκούετο έπ: αρκετόν, το όποιον σημαίνει ότι πρόκειται περί ρήγματος, το όποιον πρέπει νά εξετασθεί από γεωλόγους ή σπηλαιολόγους.