Συνοικία της Μεθώνης περιλαμβάνουσα το ΒΔ τμήμα της. Ή συνοικία έλαβε το όνομα της εκ των Αρκάδων ποιμένων, των παραχειµαζόντων, όπως ελέγοντο, οι όποιοι διέμενον εκεί από του Άγίου Δηµητρίου έως του Αγίου Γεωργίου.
 
Έως το 1960 περίπου κατά την πρωινή έξοδον και την βραδυνή επιστροφή, έντονος ήτο ο ήχος των τροκανιών και των βελασµάτων των αιγοπροβάτων. Μερικοί εκ των ποιµένων έγκατεστάθησαν μονίμως
εις την Μεθώνην.
 
 
Πηγή : Πρόσωπα και θέματα της Μεθώνης του 19ου και 20ου Αιώνος , μέρος δευτερον ( Βασιλείου Ηλία Μισκιώτη, Μεθώνη 2011 )