Λέγεται το ακρωτήριον μεταξύ των τοποθεσιών Εμπρός Λάμπες και Λίμνα. Αναφέρονται θεμέλια οικιών. Προφορική παράδοση αναφέρει ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήτο οικισμός. Μία Κυριακή έτελέσθη γάμος και το βράδυ εγίνετο το γαμήλιο γλέντι.

 

Τότε προσήραξε πειρατικόν πλοίων και κάποιος πειρατής μετέβη εις την οικία της διασκεδάσεως. Εχόρεψε καί αυτός και έτραγούδησε ιδικό του αυτοσχέδιο τραγούδι, του οποίου έχει διασωθεί το τετράστιχο: «Χορέψτε κομπαχείλες καί μαυρομμάτες, τα τεντζέρια στο κεφάλι, τα παπούτσια στην αμασχάλη κι' αλα βίρα στο καράβι».

 

Η νύφη αντελήφθη το νόημα του τραγουδιού και, μόλις αναχώρησε ο πειρατής, διά να φέρει τούς υπολοίπους διά την αιχμαλωσία, παρακίνησε τούς διασκεδάζοντες να απομακρυνθούν και να κρυφθούν μέχρι της αναχωρήσεως του πειρατικού πλοίου. Μετ' ολίγον ενεφανίσθησαν οι πειρατές και, επειδή δεν συνέλαβαν ανθρώπους, ελεηλάτησαν τις ολίγες οικίες του οικισμού.