Το σχηματιζόμενο ακρωτήριο νοτίως της Κοκκινιάς λέγεται έτσι, διότι κατά το παρελθόν ή περιοχή αυτή άνηκε στην οικογένεια Χασαπά.