Τοποθεσία βορείως του Καλαφάτη προς το Γεφύρι, οπου είναι ο πύργος του Καβελλαρά.