Ορεινός όγκος καταλήγων εις ακρωτήριων ΒΔ της Παπά Λίμνας. Εκεί υπάρχει σπήλαιον, ευρύχωρον, το στόμιο του όποιου φράσσεται υπό θάμνων και είναι γνωστόν ως «n σπηλιά του Κ. Γιαννακουλάκου», διότι εκεί εφονεύθη ο ανωτέρω τον Σεπτέμβριο του 1944.