Ο καταποντισμένος προμυκηναικός οικισμός, μαζί µε τα ανάλογα ευρήματα στο Νησακούλι, στα βορειοδυτικά του κάστρου στην πλευρά του Ιονίου, αλλά και τα ναυάγια στο Στενό της Μεθώνης, λόγω και του σχετικά μικρού βάθους που βρίσκονται, αποτελούν έναν καλό πυρήνα για τη λειτουργία του υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πάρκου της Μεθώνης.